Aktuality

Aktuality

04.10.2018 - 08:51:13
 Ochrana proti požiaru počas vykurovacieho obdobia vid. záložku "na stiahnutie"
12.07.2018 - 07:08:38
 pozri stránku :https://www.minv.sk/?volby-oso2018 tiež pozri záložku "na stiahnutie"
13.06.2018 - 07:08:21
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305651
30.01.2018 - 08:15:11
 Návrh zmien a doplnkov ÚPN 1/2018 pozri záložku "na stiahnutie"
11.01.2018 - 01:12:49
Dňa 8.1.2018 bol vykonaný rozbor vody v štyroch individuálnych studniach obce  Výsledky na Atrazín sú v záložke "Na stiahnutie" ,celkové výsledky sú uvedené taktiež v záložke "na stiahnutie".